Herbal Prescription

Show:
Sort By:

Bao He Wan

Ingredients:Shan Zha (Fructus Crataegi)Fu Ling (Poria)Lian Qiao (Fructus Forsythie)Lai Fu Zi (Semen ..

$59.00

Fu Ke Yang Rong Wan

Ingredients:Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)Shu Di Huang (Ra..

$59.00

Gan Mai Da Zao Wan

Ingredients:Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)Da Zao (Fructus Jujubae)Yu Jin (Radix Curcumae)Yuan Zhi (Rad..

$59.00

Long Dan Xie Gan Wan

Ingredients:Chai Hu (radix bupleuri)Huang Qin (radix scutellariae)Zhi Zi (frutus gardeniae)Ze Xie (r..

$59.00

Shen Ling Bai Zhu Wan

Ingredients:Ren Shen (radix ginseng)Fu Ling (poria)Bai Zhu (rhizoma atractylodis macrocephalae)Shan ..

$59.00

An Shen Bu Xin Wan

Dan Shen (radix salviae miltiorrzhizae)Wu Wei Zi (fructus schisandrae)Shi Chang Pu (rhizoma acori ta..

$59.00

Ba Zhen Wan

Ingredients:Radix Codonopsis (Dang Shen)Rhizoma Atractylodis Macaephalae (Bai Zhu)Radix Glycyrrhizae..

$59.00

Ban Xia Hou Po Tang Wang

Ingredients:Rhizoma Zingiberis Recens (Sheng Jiang)Cortex Magnoliae Officinalis (Hou Po)Folium Peril..

$59.00

Bu Zhong Yi Qi Wan

Ingredients:Huang Qi (radix astragali)Dang Shen (radix codonopsis pilosulae)Gan Cao (radix glycyrrhi..

$59.00

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan

Ingredients:Chai Hu (Radix Bubleuri)Ren Sheng (Radix Ginseng)Fu Ling (Poria)Huang Qin (Radix Scutell..

$59.00

Chai Hu Shu Gan Wan

Ingredients:Fu LingDou KongBai ShaoGan CaoJie GengHou PoShan ZhaFang FengChai HuHuang QinBo HeDang G..

$59.00

Chuan Xin Lian Jie Du Wan

Andrographis leaves, dandelion, woad root, etc12 bottls / box, Price for 12 bottles. Sold by box onl..

$59.00

Chuan Xiong Cha Tiao Wan

Ingredients:Rhizoma Chuanxiong (Chuan Xiong)Herba Menthae (Bo He)Radix Glycyrrhizae (Gan Cao)Radix A..

$59.00

Cong Rong Bu Shen Wan

Ingredients:Suo Yang (Herba Cynomorii)Lian Xu (Stamen Nelumbinis)Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep..

$59.00

Du Huo Ji Sheng Wan

Ingredients:Du Huo (radix angelicae pubecentis)Shu Di Huang (radix rehmanniae preparata)Fu Ling (por..

$59.00

Er Chen Wan

Ingredients:Chen Pi (pericarpium citri reticulatae)Fu Ling (poria)Gan Cao (radix glycyrrhizae)Dosage..

$59.00

Er Long Zuo Ci Wan

Ingredients:Shu Di Huang (Radix Remanniae Prepata)Shan Zhu Yu (Fructus Comi)Mu Dan Pi (Cortex Moutan..

$59.00

Fang Feng Tong Sheng Wan

Ingredients:Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)Bo He (Herba Menthae)Da Huang (Radix Rhizoma Rhei)Zhi Zi..

$59.00

Feng Shi Xiao Tong Wan

Ingredient:· Mo Yao (Myrrha)· Di Gu Pi (Cortex Illicii)· Mu Gua (Fructus Chaenomelis)· Fang Feng (Ra..

$59.00

Fu Fang Dan Shen Wan

Fu Fang Pill of Red Sage – Millennia Brand(Fu Fang Dan Shen Wan)Ingredients:Dan Shen (radix salviae ..

$59.00

Ge Gen Tang Wan

Ingredients:Ge Gen (radix puerariae)Gui Zhi (ramulus cinnamomi)Shao Yao (radix paeoniae alba)Gan Cao..

$59.00

Gen Nian An Wan

Ingredients:§ Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)§ Ze Xie (Rhizoma Alismatis)§ Dang Gui (Radix Angelicae ..

$59.00

Gu Ci Xiao Tong Wan

Ingredients:Radix Gentianae Macrophyliae (Qin Jiao)Radix Angelicae Dahuricae (Bai Zhi)Radix Glycyrrh..

$59.00

Gui Pi Wan

Ingredients:Sang Shen (radix codonopsis)Bai Zhu (rhizoma atractylodis macrocephalae)Fu Ling (poria)H..

$59.00

Gui Zhi Fu Ling Wan

Ingredients:Ramulus Cinnamomi (Gui Zhi)Poria (Fu Ling)Cortex Moutan (Mu Dan Pi)Radix Paeoniae Rubra ..

$59.00