Acuworld
Acupuncture & Oriental Medicine
Blog
English Korean
Sign Up | Log In | Cart | Help
 
|
|
|
|
|
|
|
Shopping
|
Shopping / Herbal Prescription
Millenia Chinese Pills (12 bottles total) 
Item # : ACUH-10001
Millenia Chinese Pills
Our Price : $ 34.00
Product : 12 bottles
Qty :
We are having a BIG sale!!
You can find more veriaties at the shopping mall.
 
$ 5.00/bottle  ->  $ 29.00/12 bottles
 
This is not the actual link for the product! ! 
Please Click on the
'Herbal Prescription' you want!
 
 

1

An Shen Bu Xin Wan

28

Shen Qi Da Bu Wan

2

Ba Zhen Wan

29

Shen Tong Zhu Yu Wan

3

Bu Zhong Yi Qi Wan

30

Shi Quan Da Bu Wan

4

Chuan Xin Lian Jie Du Wan

31

Shu Gan Wan

5

Du Huo Ji Shen Wan

32

Te Xiao Bi Min Gan Wan

6

Er Chen Wan

33

Te Xiao Jing Zhui Tong Wan

7

Feng Shi Xiao Tong Wan

34

Te Xiao Zhao Ren An Mian Wan

8

Fu Fang Dan Shen Wan

35

Tian Ma Gou Teng Wan

9

Ge Geng Tang Wan

36

Tian Wang Bu Xin Wan

10

Gui Pi Wan

37

Tong Bian Wan

11

Gui Zhi Fu Ling Wan

38

Xiang Sha Liu Jun Zi Wan

12

Huo Xiang Zheng Qi Wan

39

Xiang Sha Yang Wei Wan

13

Jia Wei Xiao Yao Wan

40

Xiao Chai Hu Tang Wan

14

Jian Zhou Tong Wan

41

Xiao Yan Zhi Ke Wan

15

Jiang Dan Gu Chun Wan

42

Xiao Yao Wan

16

Jiang Tang Wan

43

Xue Fu Zhu Yu Wan

17

Jin Gu Die Da Wan

44

Yin Qiao Jie Du Wan

18

Jin Kui Shen Qi Wan

45

You Gui Wan

19

Liu Wei Di Huang Wan

46

Yu Ping Feng San

20

Long Dan Xie Gan Wan

47

Zhen Zhu An Chuang Wan

21

Ming Mu Di Huang Wan

48

Zhi Bai Di Huang Wan

22

Pian Tou Tong Wan

49

Zhi Chuang Wan

23

Qi Ju Di Huang Wan

50

Zhi Yang Wan

24

Run Chang Wan

51

Zhong Feng Hui Chun Wan

25

Shao Fu Zhu Yu Wan

52

Zhuang Gu Guang Jie Wan

26

Shen Jing Shuai Ruo Wan

53

Zuo Gu Shen Jing Tong Wan

27

Shen Ling Bai Zhu Wan

54

Zuo Gui Wan

© 2019 Acuworld.com. All Rights Reserved.